Tableau Desktop Pro 10.5.3 windows / macos

Download Tableau Desktop Pro 10

Tableau Desktop 10

Tableau là giải pháp Business Intelligence và Phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp – công cụ giúp cho các nhà quản trị dễ dàng tìm hiểu, và khai khác dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định vận hành doanh nghiệp

Các tính năng chính của Tableau bao gồm

 • Hỗ trợ phân tích dữ liệu với Big Data.
 • Dễ dàng xây dựng các Business Dashboard
 • Khám phá dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp
 • Xây dựng các tài liệu về dữ liệu hoạt động (Data Stories)
 • Tính năng mô phỏng dữ liệu (Data visualization)
 • Phân tích dữ liệu của mạng xã hội
 • Xây dựng bản đồ
 • Hỗ trợ các thiết bị di động
 • Tích hợp với ngôn ngữ R
 • Phân tích khảo sát
 • Phân tích theo thời gian

Download Tableau Desktop Pro 10

Tableau Desktop Professional 10

Download Tableau Desktop Pro 10.5

Download Tableau Desktop Pro 10.2.0 for macos

password: 2020

install Tableau Desktop 10

see the readme file

1. Cài đặt phần mềm xong đóng lại

2. copy files trong thư mục active free vào thư mục cài đặt C\Program Files\Tableau\Tableau 10.5\bin

3. Done.

không update phần mềm

Phiên bản macos đã actived