Stellar Phoenix Excel/Word Recovery 4.1 – phục hồi file word, excel bị lỗi

Stellar Phoenix 4.1 – phục hồi file word, excel bị lỗi

Stellar Phoenix recovery

Stellar Phoenix Excel Repair là một lựa chọn chuyên nghiệp dành cho những ai đang có nhu cầu sửa chữa tập tin Excel bị hỏng và khôi phục lại mọi thứ từ bảng biểu, biểu đồ, bình luận, vv sang một file Excel trống mới.

Stellar Phoenix Excel Repair

Stellar Phoenix Word Repair tương tụ đây là công cụ để sửa lỗi file word giống như công cụ Stellar Phoenix Excel Repair

Stellar Phoenix Word Repair

Một vài khuyến cáo trước khi sử dụng

Bạn cần xem xét một vài yêu cầu trước khi sử dụng công cụ này để sửa chữa file Word, Excel.

  • Đóng tất cả tập tin trước khi khởi chạy ứng dụng.
  • Nếu bạn có công thức trong bảng tính Excel hay workbook, hãy cài đặt add-in “Analysis ToolPak”.

Download Stellar Phoenix 4.1 – sửa lỗi file word, excel

Link download Stellar Phoenix Word Repair 4.1 active free, link download Stellar Phoenix excel Repair 4.1 active free, Stellar Phoenix 4.1 active free, download Stellar Phoenix 4.1 active free, Stellar Phoenix Word Repair, Stellar Phoenix Word Repair

dh

Download Stellar Phoenix Excel Recovery 4.1

Download    link dự phòng

Download Stellar Phoenix word Recovery 4.1

Download    link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt stellar phoenix

cài đặt phần mềm

copy file trong thư mục fix vào thư mục cài đặt và chạy nó

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================