Solidworks premium 2016 SP5

Solidworks premium 2016 SP5

solidworks

Solidworks 2016 là phần mềm thiết kế cơ khí 3D, Solidworks được phát triển bởi Dassault Systèmes Solidworks Corp. Solidworks hiện là phần mềm thiết kế CAD 3D phổ biến nhất hiện nay, bên cạnh đối thủ autocad inventor của hãng autodesk

Download solidworks 2016 full active link google drive

Chức năng chính của solidworks 2016

– Xây dựng mô hình khối 3D Các khối được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật parametric, mô hình hóa.

– Lắp ráp các chi tiết nhỏ thành một cụm chi tiết Việc lắp ráp các chi tiết đơn thành một cụm chi tiết hoặc là thành một cụm máy cho phép chúng ta hình dung ra được kết cấu của một bộ phần máy hoàn chỉnh.

– Xây dựng các bản vẽ 2D từ các mô hình 3D

Download Solidworks premium 2016 SP5

link tải phần mềm solidworks 2016 full

Download solidworks premium 2016 SP5

password: 2020

install solidworks 2016

see the readme file

Lưu ý Tắt hết các chương trình antivirus, tắt kết nối mạng khi cài đặt và active solidworks 2016

Xem hướng dẫn cài đặt và active ở Video hướng dẫn cài đặt và active solidworks 2016