Download CSI SAP2000 v20.2.0 full free

Download CSI SAP2000 v20.2.0 full free

SAP2000 v20

CSI SAP2000 là các phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc).
Phần mềm SAP2000 tính toán được nhiều loại kết cấu như : Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …

Hiện tại phần mềm SAP2000 đã update lên SAP2000 v20 đây là bản nâng cấp của SAP2000 v19 cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất hiện nay.

Download CSI SAP2000 v20.2.0 full free

Link tải phần mềm sap2000 v20 miễn phí, download sap2000 v20 32bit, sap2000 v20 64bit, tải phần mềm sap2000 v20 , download sap2000 v20 full, sap2000 , license sap2000 , sap2000 v20 free, download sap2000 v20 full free, phần mềm sap2000 v20 mới nhất

Download CSI SAP2000 v20.2.0 full free

Download

Download CSI Detailing 2.0

Download

pass unrar: 2020 or thuthuatphanmem.top

install SAP2000 v20

see the readme file

Cài đặt SAP2000 v20

Sử dụng file license valid 08/2020

Chạy file sap2000_v20_kg.exe với quyền admin => tạo ra file license: Iservrc

Copy file Iservrc vào thư mục cài đặt SAP2000 mặc định

File license mới có thời hạn sử dụng đến 08/2020, nếu các bạn cài đặt và sử dụng sau thời gian này thì sử dụng tool runasdate  để sử dụng

Runasdate gia hạn sử dụng phần mềm SAP2000 v20.2

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây

Chúc các bạn thành công.