Download phần mềm SAFE 2016 full free

Download phần mềm SAFE 2016 mới nhất

SAFE 2016

SAFE 2016 là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước …

Ngoài ra SAFE còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè. SAFE nằm trong bộ phần mềm SAP2000, ETABS, SAFE của trường Đại học Berkeley.

safe 2016 

Download phần mềm SAFE 2016 full free

link download safe 2016 full free, tải phần mềm safe 2016 mới nhất, download safe mới nhất, hướng dẫn gia hạn phần mềm safe 2016, download safe 2016 miễn phí, key safe 2016, tải safe 2016 full free, download phần mềm safe 2016 free, fix lỗi license phần mềm SAFE 2016, phần mềm safe hết hạn

dh

Download CSI SAFE 2016 full 

Download     Link dự phòng     Link dự phòng

License CSI SAFE 2016 

Download

password vietcomputer

Hướng dẫn cài đặt và active SAFE 2016

Để active các bạn thực hiện như sau

1. Quan trọng Tắt antivirus

2. Chạy file csi_safe_2016_kg.exe với quyền administrator

3. Sau khi chạy file csi_safe_2016_kg.exe sẽ xuất hiện file Lservrc
Copy file “Lservrc” paste vào đường dẫn C\Program Files (x86)\Computers and Structures\SAFE 2016

Tuy nhiên khi mở phần mềm lên sẽ nhận được thông báo lỗi license (#Unable to find a license) vì phần mềm chỉ có giấy phép sử dụng trước 8/2017 để khắc phục các bạn thực hiện theo bài viết sau

fix lỗi license phần mềm SAFE 2016

fix lỗi unable to find a license safe 2016

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================