Download CSI SAFE 2014 – phần mềm SAFE v14.2.0

Download CSI SAFE 2014 active free – phần mềm SAFE v14.2.0 active free

CSI SAFE 2014

SAFE 2014 là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước … ngoài ra SAFE 2014 còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè

Hiện tại SAFE đã ra mắt phiên bản mới nhất SAFE 2016, các bạn có thể tải về miễn phí tại đây SAFE 2016 full active free

Download CSI SAFE 2014 active free

Download CSI SAFE 2014 active free

download safe 2014, tải phần mềm safe 2014 active free, download safe v14.2.0 active free, gia hạn phần mềm safe 2014, download safe 2014, key safe 2014, tải phần mềm safe v14.2.0 active free, Safe 2014 active free, download safe v14.2.0 full active free

Create your Web Presence with Namecheap

download safe v14.2.0

link google Download

link mediafire Download

link mshare Download

File active free SAFE 2014

Download    link dự phòng

password 123

Hướng dẫn active free SAFE 2014

Cài đặt safe 2014 xong đóng lại

Chạy file active free với quyền admin (run as administrator) sẽ xuất hiện file Lservrc

Copy file Lservrc vào đường dẫn sau C\Program Files (x86)\Computers and Structures\SAFE 2014

OK xong

Lưu ý thời điểm hiện tại file license đã hết hạn do đó chúng ta cần dùng tool Runasdate để chạy phần mềm vào một ngày mà license còn thời hạn, các bạn xem hướng dẫn ở bài viết sau  hướng dẫn fix  #unable to find a license trên phần mềm CSI ETABS, SAP2000 và SAFE

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable adblocker

=================================================================