Red Giant Universe 3.3.3 Windows / 3.0.2 macOS

Red Giant Universe 3  free download

Red Giant Universe 3

Red Giant Universe is a collection of GPU-accelerated effects and transitions for editors and motion graphics

Red Giant Universe là một plugin chỉnh sửa và chuyển đổi video mạnh mẽ cho phần mềm chỉnh sửa video có các ứng dụng tuyệt vời cho các nghệ sĩ và biên tập viên đồ họa chuyển động. Với 79 công cụ mạnh mẽ, dựa trên GPU, plugin này giúp bạn làm cho thân máy bay của mình trông cũ hoặc hiện đại. Nó sử dụng các công cụ như VHS, Retro bồi Carousel, Glitch, Holomatrix II và nhiều công cụ khác để thay đổi phong cách video của bạn.

Red Giant Universe cho phép bạn tạo các yếu tố đồ họa hoạt hình và hình nền lặp đi lặp lại với các công cụ như các thành phần HUD, Knoll Light Factory EZ và Fractal Background. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ khác để tạo các hiệu ứng chuyển tiếp độc đáo và văn bản hấp dẫn để có được kết quả mong muốn. Plugin này có vô số pristas và thêm nhiều công cụ cho phần mềm chỉnh sửa phim như After Effects, PrimePress Pro, Final Cut, Apple Motion và hơn thế nữa

Download Red Giant Universe 3 Windows / macOS

phần mềm Red Giant Universe 3, Red Giant Universe 3 for mac

dh

Red Giant Universe 3 for windows Macos

Password extract file: 2020

Cài đặt Red Giant Universe 3

Xem file readme đính kèm

installation steps

At the end of the installation, click the blue Activate button in the lower left corner, and the Red Giant Application Manager will pop up.
Click Cancel, no login required, then click the upper right corner, select Enter Serial Number, and enter the serial number to complete the activation.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================