Phần mềm microsoft project 2010

Phần mềm microsoft project 2010 full free

microsoft project 2010

Microsoft project 2010 là chương trình được hãng Microsoft xây dựng và khai thác nhằm mang đến cho người dùng những phương pháp quản lý và phân phối dự án nâng cao.

Đặc biệt project 2010 còn cung cấp rất nhiều lựa chọn linh hoạt đơn giản hóa các công tác lập kế hoạch, cộng tác và quản lý nguồn tài nguyên.

Phần mềm microsoft project 2010 active free

Phiên bản Microsoft project 2010 được bổ sung nhiều tính năng mới và kết hợp với Microsoft Project Server 2010 để phân phối các giải pháp cho dự án và quản lý các danh mục đầu tư dành cho các cá nhân, nhóm hoặc doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Microsoft Project 2010 chương trình cho phéo tạo dự án và chỉnh sửa các template do hãng Microsoft cung cấp. Các template và dự án đều có khả năng hỗ trợ người dùng rất nhiều trong công tác kinh doanh, và giúp người dùng dành toàn quyền điều khiển qua các dòng thời gian và biểu đồ Gantt.

Các tính năng chính

– Hỗ trợ quản lý và phân phối dự án.

– Nhiều lựa chọn linh hoạt.

– Hỗ trợ các cá nhân, nhóm doanh nghiệp.

– Tạo dự án và chỉnh sửa template.

Download microsoft project 2010

Download microsoft project 2010

Password extract file: 2020

Hướng dẫn cài đặt project 2010

Xem hướng dẫn active free MS project 2010 Tại đây

https://1soft.link/huong-dan-active-project.html