Mentor Graphics PADS Pro VX 2.7 + Documents

Phần mềm Mentor Graphics PADS Pro VX 2.7

Mentor Graphics PADS

Thiết kế, xác nhận và sản xuất PCB phức tạp với PADS Professional, giải pháp tiên tiến mang lại công nghệ Xpedition cho các chuyên gia kỹ thuật làm việc bên ngoài môi trường CAD của công ty. PADS Pro rất mạnh, dễ học, sử dụng và đủ khả năng.

PADS được thiết kế để cung cấp cho người dùng có kinh nghiệm tất cả mã lực họ cần, nhưng trực quan, do đó người dùng thông thường hoặc thỉnh thoảng có thể tăng tốc thời gian để đạt năng suất. PADS Professional cho phép bạn thiết kế, xác nhận và sản xuất các hệ thống tập trung vào PCB kết hợp các thiết bị FPGA tiên tiến.

Download Mentor Graphics PADS Pro VX 2.7

Tải phần mềm Mentor Graphics PADS Pro VX

Download Mentor Graphics PADS Student-Pro VX.2.7

password: 2020

install Mentor Graphics PADS

see the readme file

xem chi tiết file readme đính kèm