Phần mềm MedCalc 18.11.6 miễn phí

Phần mềm MedCalc 18.11.6 active free miễn phí

MedCalc

MedCalc là phần mềm thống kê trong y học. Medcalc được ứng dụng đặc thù trong nghiên cứu y học. Medcalc có dung lượng nhỏ, dễ cài đặt. Việc thực hiện với cửa sổ thao tác trực quan, dễ hiểu. Kết quả phân tích số liệu cho ra các bảng, biểu đồ rõ ràng, màu sắc đẹp, có thể cắt dán dễ dàng vào các trang nghiên cứu khoa học hoặc luận văn, luận án.

Chương trình Medcalc 18 còn cho phép thực hiện các test thống kê trực tiếp từ các bảng trình bày trong luận văn, luận án, rất hữu ích cho các nhà phản biện muốn kiểm tra tính chính xác của các kết quả này. Đây là một tiện ích của chương trình medcalc mà không phải phần mềm xử lý số liệu nào cũng có được.

MedCalc 18 active free

Download MedCalc 18.11.6 active free

Download MedCalc 18 active free, phần mềm MedCalc 18 full active free, key active MedCalc 18, MedCalc 18.11 active free, MedCalc 2018, MedCalc 2019

Download MedCalc 18.11.6 32bit 

Download

Download MedCalc 18.11.6 64bit 

Download

Download MedCalc 18.2.1 x86 portable

Download

password thuthuatphanmem.top hoặc thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt MedCalc 18

Xem file readme.txt tải về trong file đính kèm

Cài đặt phần mềm MedCalc 18

copy file trong thư mục active free vào thư mục cài đặt MedCalc 18

ok xong