Phần mềm MAXQDA 10.4.15.1 full free

Phần mềm MAXQDA 10.4.15.1 active free

MAXQDA 10

MAXQDA là một chương trình phần mềm được thiết kế cho dữ liệu phương pháp định tính và hỗn hợp có sự trợ giúp của máy tính, phân tích văn bản và đa phương tiện trong các tổ chức học thuật, khoa học và kinh doanh. Nó đang được phát triển và phân phối bởi Phần mềm VERBI có trụ sở tại Berlin, Đức

MAXQDA 10.4.15.1 active free

Download MAXQDA 10.4.15.1 active free

Download MAXQDA 10.4 active free, phần mềm MAXQDA 10.4 active free, key MAXQDA 10.4, MAXQDA 10.4 full active free, MAXQDA 10.4.15.1 active free, phần mềm MAXQDA 2018 active free

dh

Download MAXQDA 10.4.151.1 full free

Download       link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt  MAXQDA 10

Cài đặt MAXQDA 10.4.151.1

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt

ok xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================