Phần mềm AutoCAD Civil 3D 2018

AutoCAD Civil 3D 2018

AutoCAD Civil 3D

Download AutoCAD Civil 3D 2018

Autocad Civil 3D là một phần mềm thiết kế hạ tầng cho các công trình cơ sở hạ tầng, cống ngầm và thủy lợi. Với những tính năng chuyên về thiết kế cơ sở hạ tầng bao gồm các sản phẩm san nền, cấp thoát nước, giao thông.

Và những sản phẩm đều có thể liên kết với nhau trong từng mô hình hoặc trong một mô hình hạ tầng để tạo thành một sản phẩm có quy mô lớn hơn với những chi tiết khác.

autocad civil 3d 2018 system requirements

System requirements for AutoCAD Civil 3D 2018
Operating System
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
  • Microsoft® Windows® 7 SP1
CPU Type1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor
Memory4 GB (8 GB or more recommended)
Display ResolutionConventional Displays
1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color
Display CardWindows display adapter capable of 1920 x 1080 with True Color capabilities and DirectX® 9  DirectX 11 compliant card recommended.

 

DirectX 9 recommended by supported OS

Disk SpaceInstallation 10 GB
.NET Framework.NET Framework Version 4.6

Download AutoCAD Civil 3D 2018

Download autocad civil 3d 2018 

password: 2020

install AutoCAD Civil 3D 2018

Cài đặt autocad civil 3d 2018

Sử dụng bộ key sau để active autocad civil 3d 2018

  • Serial 666-696969696
  • product key 237J1

Việc cài đặt và active free autodesk civil 3D tương tự như các phần mềm khác của hãng autodesk 2018, các bạn có thể tham khảo bài viết sau Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2018