Phần mềm AVEVA PDMS 12.1 SP4.29 full free

Phần mềm AVEVA PDMS 12.1 full free

AVEVA PDMS 12

PDMS như được biết đến trong ngành công nghiệp CAD 3D, là gói phần mềm thiết kế có thể tùy chỉnh, đa người dùng và đa ngành, kỹ sư điều khiển cho các dự án kỹ thuật, thiết kế và xây dựng ở ngoài khơi và trên bờ

Phần mềm AVEVA PDMS 12.1 SP4.29 active free

AVEVA PDMS là một phần mềm thiết kế chi tiết, thi công dự án trong lĩnh vực công nghiệp Dầu khí, hóa chất, thiết kế nhà máy, đóng tàu.

  • Các kỹ sư thiết bị, đường ống, điện, HVAC, kết cấu … đều sử dụng phần mềm PDMS để thiết kế chi tiết bằng 3D
  • Theo thống kê có đến 80% các công ty về dầu khí, công trình biển, thiết kế nhà máy sử dụng PDMS.
  • Ở Vietnam được hầu hết các công ty trong lĩnh vực sử dụng PTSC, PVE, JGC, Technip, Cimas, … các công trình lớn như nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn, Dung Quất …

Download AVEVA PDMS 12 full free

AVEVA PDMS, download PDMS 12 active free, tải phần mềm PDMS 12 active free, key active PDMS 12, hướng dẫn sử dụng PDMS 12, PDMS 12.1 SP4.29 active free, PDMS 12.1 SP4 14, PDMS 12.0 SP6 25, PDMS 12 SP4 active free, PDMS 12 SP6 active free

Download AVEVA PDMS 12.1 SP4 29

Download     link dự phòng

File active AVEVA PDMS 12.1 SP4 29

Download    link dự phòng

Download AVEVA PDMS 12.1 SP4 14

Download     link dự phòng

File active AVEVA PDMS 12.1 SP4 14

Download    link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt AVEVA PDMS 12

Xem file readme.txt đính kèm