Download Navicat Premium 12.1.23 for windows \ MacOS

Download Navicat Premium 12.1.23 full free

Navicat Premium 12

Navicat (MySQL GUI) là phần mềm mang lại cho bạn những tính năng tuyệt vời với khả năng quản lý và thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL. Đặc biệt, phần mềm còn cho phép chuyển đổi file XML, CSV, MS Excel, MS Access và các định dạng khác sang MySQL dễ dàng.

Navicat premium 12 cung cấp cho người dùng khả năng quản lý và thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL chuyên nghiệp và hiệu quả. Navicat (MySQL GUI) được coi là công cụ có tính năng vượt trội hơn trong số những công cụ giúp người dùng quản lý cơ sở dữ liệu MySQL bởi nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của MySQL.

Thêm vào đó, Navicat premium 12 còn cho phép người dùng Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL, di chuyển dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu cục bộ và từ xa, đồng bộ hóa dữ liệu và cấu trúc dữ liệu, … Đặc biệt, người dùng có thể sử dụng Navicat (MySQL GUI) quản trị server bao gồm quản lý các user ảo.

Tính năng được đánh giá cao phải kể đến của Navicat (MySQL GUI) là khả năng chuyển đổi file XML, CSV, MS Excel, MS Access và các định dạng phổ biến sang cơ sở dữ liệu MySQL nhanh chóng và chính xác. Do đó người dùng có thể sử dụng các dữ liệu ở nhiều định dạng để chuyển sang MySQL.

Người dùng có thể thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL Event, View, Trigger, Stored Procedure, … nhờ Navicat (MySQL GUI). Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ tiếng việt và các ký tự đặc biệt cho người dùng sử dụng nhập câu lệnh vào cửa sổ chương trình.

Navicat Premium 12 for windows and MacOS

Những tính năng chính của Navicat premium 12

– Quản lý và thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL chuyên nghiệp và hiệu quả.

– Cho phép người dùng Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL, di chuyển dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu cục bộ và từ xa, đồng bộ hóa dữ liệu và cấu trúc dữ liệu, …

– Quản trị server bao gồm quản lý các user ảo.

– Chuyển đổi file XML, CSV, MS Excel, MS Access và các định dạng phổ biến sang cơ sở dữ liệu MySQL nhanh chóng và chính xác.

– Thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL với các chức năng Event, View, Trigger, Stored Procedure.

– Hỗ trợ tiếng việt và các ký tự đặc biệt cho người dùng sử dụng nhập câu lệnh vào cửa sổ chương trình.

Download Navicat Premium 12.1.23 for win \ mac

Download navicat 12 for windows, download navicat 12 for mac, phần mềm navicat 12 dành cho macos, navicat 12 active free miễn phí, key active navicat 12, Download navicat premium 12, download navicat premium 12 for mac, phần mềm navicat premium 12 dành cho macos, navicat premium 12 active free miễn phí, key active navicat premium 12

dh

Download navicat 12.1.23 32bit

Download      link dự phòng

Download navicat 12.1.23 64bit

Download      link dự phòng

Download navicat 12.1.24 for Mac

Download      link dự phòng

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active navicat 12 

Cài đặt Navicat 12

copy file patch vào thư mục cài đặt

Chạy file patch với quyền admin để active