mindmanager 2018 [key]

Phần mềm mindmanager 2018

mindmanager 2018

MindManager 2018 là một phần mềm bản đồ tư duy được phát triển bởi Mindjet. Phần mềm cung cấp các cách để người dùng trực quan hóa thông tin trong bản đồ tư duy và lưu đồ. MindManager có thể được sử dụng để quản lý các dự án, tổ chức thông tin, giảng dạy và nhiều lĩnh vực khác nữa

mindmanager 2018 kèm key active miễn phí
mindmanager 2018 kèm key active miễn phí

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về phần mềm MindManager tại đây

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn link tải phần mềm mindmanager 2018 + key active miễn phí không cần active free đảm bảo an toàn

Download phần mềm Mindmanager 2018

Download mindjet MindManager 2018, tải phần mềm MindManager 2018

Download mindjet MindManager 2018

Download

password: 2020

install Mindmanager 2018 

see the readme file

Các bạn tải phần mềm mindmanager 2018 về và chạy file cài đặt, đây là bản bản cài đặt online nên các bạn chọn download and install

Sau khi cài đặt phần mềm xong, các bạn mở phần mềm lên, cài đặt các bộ thư viên

Xong nhập key trên để kích hoạt mindmanager 2018 miễn phí

Block chương trình bằng firewall để chặn update và check key