Phần mềm mindjet mindmanager 2019 v19.1.198 kèm key active

Phần mềm mindjet mindmanager 2019 kèm key active

mindjet mindmanager 2019

mindjet mindmanager 2019 Là phần mềm vẽ sơ đồ tư duy hay còn gọi là bản đồ tư duy. Mindjet MindManager giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và bớt tốn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tổ chức và truyền thông thông tin một cách có hiệu quả

Hiện tại Mindjet Mindmanager đã update lên phiên bản 2019 các bạn có thể download Mindjet MindManager 2019 miễn phí tại đây

MindManager 2019 System Requirements

Supported Operating Systems

 • Microsoft® Windows® 10 32-bit and 64-bit
 • Microsoft® Windows® 8 and 8.1, 32-bit and 64-bit
 • Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1, 32-bit and 64-bit

System Requirements

 • IBM or compatible Pentium® processor (1 GHz or greater)
 • 2 GB RAM or greater
 • 830 MB available disk space
 • Recommended Minimum Display 1280 x 720 pixels
 • Microsoft .NET 4.6 or higher

Additional requirements to use certain features

 • Microsoft Office Professional 2010, 2013, 2016 or 2019 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Project® 2010, 2013, 2016 or 2019 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Internet Explorer® 11.0 or great

Download mindjet mindmanager 2019

link Download mindjet MindManager 2019 full active free, tải phần mềm  MindManager 2019 active free,  keygen active MindManager 2019, download mindmanager 2019 full active free, key active mindmanager 2019 miễn phí

Download Mindjet Mindmanager 2019 v19.1.198 32bit

Download

Download Mindjet Mindmanager 2019 v19.1.198 64bit

Download

Key active mindjet mindmanager 2019

download

Download Mindjet MindManager 2019 v19.1.197 Portable không cần cài đặt

download   link dự phòng

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt mindmanager 2019 

Cài đặt phần mềm MindManager 2019 

Tắt kết nối internet

Chạy keygen để lấy key active MindManager 2019 miễn phí

Block chướng trình bằng firewall

Phiên bản portable không cần cài đặt