Matlab 7.10 – matlab r2010a kèm key active miễn phí

Matlab 7.10 – matlab r2010a

matlab 7.10 hay còn gọi matlab r2010a là một phiên bản nhỏ gọn của phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình, do công ty MathWorks thiết kế.

MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác

Matlab 7.10 - matlab r2010a  key active

Các bạn có thể download matlab 7.10 miễn phí tại đây

Download matlab r2010a full key active miễn phí

link tải phần mềm matlab r2010a full key active, download matlab 7.10 full active free, matlab 7.10 active free, key active matlab 7.10, download matlab r2010a full active free, key matlab r2010a, matlab r2010a active free, download matlab 7.10 active free, matlab r2010a full key active

link fshare Download

link mshare Download

Hướng dẫn cài đặt và active free matlab r2010a

– Bước 1. Chạy file setup.exe, chọn Install without using the internet

– Bước 2. Chọn I have . . . rồi vào thư mục active free, sử dụng key trong file install.txt để điền vào rồi chọn next.

– Bước 3. Chọn next một số bước đến khi thấy “Browse”Bạn trỏ đến file lic_standalone.dat trong thư mục active free. Chọn select rồi chọn next,  rồi chọn install. 
– Cài đặt xong, next rồi finished. Có thể máy báo lỗi rằng file licent-dat không hợp lệ, bạn đóng cửa sổ thông báo.

– Chạy MATLAB Chú ý. Khi chạy lần đầu Matlab, bạn có thể được yêu cầu nhập lại key và trỏ đến file lic, bạn làm như bước 2 và bước 3 ở trên.