Phần mềm inventorCAM 2017 SP2 HF4 for Autodesk Inventor

Phần mềm inventorCAM 2017 SP2 HF4 active free for Autodesk Inventor

InventorCAM 2017 for Autodesk Inventor

InventorCAM một giải pháp CAM tích hợp cho phần mềm Autodesk Inventor, cải tiến quá trình phay bằng máy CNC với iMachining – InventorCAM iMachining tạo ra sự tiết kiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy phay CNC

InventorCAM được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất cơ khí, điện tử, y tế, sản phẩm tiêu dùng, thiết kế máy móc, sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ, tạo mẫu và ép khuôn nhanh, chế tạo và đóng khuôn.

InventorCAM 2017 for Autodesk Inventor

Tại sao chọn InventorCAM?

  1. Tiết kiệm 70% hay thậm chí nhiều hơn thời gian gia công và kéo dài tuổi thọ của dụng cụ.
  2. Tích hợp hoàn toàn vào Inventor và liên kết toàn bộ đường chạy dao với mô hình Inventor.
  3. Hỗ trợ tất cả ứng dụng CNC, bao gồm iMachining 2D, iMachining 3D, phay 2.5D, HSM/ Phay 3D, Indexial and Sim., tiện 4/5 trục, tiện, Phay-Tiện nâng cao cho các máy CNC Multi- Turret và máy CNC nhiều trục.

Download inventorCAM 2017 SP2 HF4 active free for Autodesk Inventor

Tải phần mềm inventorCAM 2017 active free, Download inventorcam 2017 active free, inventorCAM 2017, key inventorCAM 2017, InventorCAM 2017 for autodesk inventor, inventorcam 2017 active free

Download inventorCAM 2017 SP2 HF4 

link secufiles      link fshare

Download file active inventorCAM 2017

Download     Link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free inventorCAM 2017

1. InventorCAM 2017 SP2 hf4 64bit Setup

1.1. Install InventorCAM 2017 SP2 hf4 64bit. If asked for license type
select “USB Hardware key”

1.2. To unlock menu InventorCAM > New > Wire EDM in InventorCAM 2017 close Autodesk
Inventor, run “IC2017_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM/InventorCAM installed skip
Emulator setup, just update your InventorCAM 2017 to SP1 and run it

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052017” to your computer

2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry

2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until
new devises and drives for them will be found and installed

2.5. Reboot computer

Note If setup is succesfull you have to see new devices

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key