inPixio Photo Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer

Download inPixio Photo Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer

inPixio Photo

inPixio Photo là bộ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bao gồm các công cụ sau: Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer. Phần mềm này được cung cấp theo các gói cài đặt riêng lẻ hoặc trọn bộ với inPixio Photo studio. Hiện tại phiên bản mới nhất là v10.3

inPixio Photo Editor 

inPixio Photo Cutter 

inPixio Photo Focus 

inPixio Photo Eraser

inPixio Photo Maximizer

Download inPixio Photo Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer

dh

Download INPIXIO PHOTO EDITOR 10.4.7625.29543 MULTILINGUAL

Download

Download INPIXIO Cutter 10.5.7633.20671

Download

Download INPIXIO Focus PRO 4.11.7612.28027

Download

Download INPIXIO Eraser 10.4.7612.28152

Download

Download INPIXIO Maximizer 5.11.7612.27781

Download

pass unrar: 2020

install inPixio

view the readme file

Tùy phần mềm, chi tiết xem file readme đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================