Phần mềm Adobe Incopy CS6 for windows \ macos

Phần mềm Adobe Incopy CS6 active free for windows \ macos

Adobe Incopy CS6

Adobe InCopy là một phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp của Adobe Systems. Chương trình được tích hợp vào Adobe InDesign.

Adobe Incopy CS6 được dùng rất nhiều trong việc làm market báo và tạp chí. InCopy cho phép biên tập viên soạn, chỉnh sửa và thiết kế (kiểu mẫu, kiểu chữ, v.v…) để xuất bản.

Chương trình bao gồm các chức năng của một trình xử lý văn bản chuẩn như “kiểm lỗi chính tả”, “theo dõi thay đổi”, và “đếm từ”, v.v…, chức năng xem trước cho thấy được bố cục tờ báo, cho phép biên tập viên nhìn một cách tổng thể tờ báo trước khi xuất bản.

Download Adobe Incopy CS6 for windows \ macos

Download Adobe Incopy CS6 for windows \ macos

phần mềm Adobe Incopy CS6, download Adobe Incopy CS6 free, tải phần mềm Incopy CS6 full free, Incopy CS6, phần mềm Incopy CS6 dành cho macos, Incopy CS6 for mac, Incopy CS6 portable

dh

Download Adobe InCopy CS6 for windows

Download        link dự phòng

Download Adobe InCopy CS6 for mac

Download        link dự phòng

Nếu tải từ trang chủ Adobe mà gặp lỗi Access Denied thì các bạn tham khảo cách khắc phục ở bài viết sau Fix lỗi Access Denied you don’t have permission to access “adobe.com” on this server

Download Adobe InDesign CS6 for windows \ macos

Hướng dẫn cài đặt Adobe Incopy CS6

Với phiên bản windows các bạn xem hướng dẫn ở bài viết sau Hướng dẫn active free trọn bộ adobe CS6

Với phiên bản dành cho Mac các bạn xem hướng dẫn ở bài viết sau Hướng dẫn active trọn bộ phần mềm adobe cs6 for mac