Teamviewer 14.7.1965.0 for MacOS – reset id teamview 14 for mac

Hướng dẫn reset ID teamviewer 14 for MacOS

Teamviewer 14 for mac

Teamviewer đã phát hành phiên bản teamviewer 14.1.13880 dành cho macos, với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng, hỗ trợ macos mới nhất tốt hơn, đồng thời sửa một số lỗi ở phiên bản trước

Các bạn có thể tải về phần mềm teamviewer 14 mới nhất dành cho macos tại đây, đây là bản reset ID khác phục lỗi hết hạn dùng thử teamviewer dành cho macos

reset id teamview 14 mac

Download teamviewer 14 active free dành cho macos

teamviewer 14 for mac active free, download teamviewer 14 active free dành cho mac, các active free teamviewer trên mac, teamview 14 active free cho mac, reset id teamview 14 mac, fix lỗi teamview hết hạn trên macos

Download teamviewer 14.14.7.1965.0 for macOS + tool reset id teamview 14 mac

Download

Hướng dẫn reset ID teamviewer 14 for MacOS

Yêu cầu

  • macOS đã cài đặt python 3 hoặc cao hơn
  • Chạy file với quyền user root

Cài đặt teamviewer 14

copy file Team14.py ra Desktop hoặc thư mục nào đó

Mở terminal Chạy file Team14.py như sau

use root

< yêu cầu nhập pass của use root và enter >

cd Desktop

python3 Team14.py

chương trình báo thành công là xong

Lưu ý Disable SIP on macos, xem hương dẫn tại đây

https://1soft.link/huong-dan-tat-system-integrity-protection-sip.html