Hướng dẫn cấu hình gmail vào outlook

Hướng dẫn cấu hình gmail vào outlook

outlook là một phần mềm đọc mail mạnh mẽ của microsoft, đối với người dùng công ty làm việc chắc chắn đa phần chúng ta sẽ dùng outlook để đọc gửi, nhận mail.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình gmail trên outlook, đối với các công ty sử dụng G suite của google cũng cấu hình tương tự

Hướng dẫn cấu hình gmail vào outlook

Các công việc cần thực hiện

– Bật POP hoặc IMAP trên gmail

– vì lý do bảo mật google chặn cấu hình đọc mail trên các thiết bị, ứng dụng khác, để cấu hình được gmail vào outlook ta có 2 cách sau

  • Cách 1 Tạo mật khẩu ứng dụng cho gmail hoặc G suite (nên dùng cách này)
  • Cách 2 Cho phép trên ứng dụng kém an toàn( phải tắt chức năng xác thực 2 bước trên gmail)

– Cấu hình các thông số trong outlook Xem Tại Đây

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================