Hướng dẫn cài đặt SAP2000 v19 fix lỗi #Unable to find a license

Hướng dẫn cài đặt SAP2000 v19 fix lỗi #Unable to find a license

SAP2000 là gì?

sap2000v19

SAP2000 là phần mềm chuyên dụng để tính toán và thiết kế kết cấu trong ngành xây dựng, Hiện tại phiên bản SAP2000 v19 active free đã có tại website thuthuatphanmem.top, các bạn có thể download SAP2000 v19 về sử dụng tại đây 

Download SAP2000 v19 full free

Hướng dẫn cài đặt SAP2000 v19

Hiện tại các phần mềm của CSI như SAP2000, etabs 2016, safe 2016 sau khi các bạn tiến hành cài đặt và active free phần mềm xong, nhưng khi khởi động phần mềm lên sẽ xuất hiện thông báo lỗi không tìm thấy license (#Unable to find a license).

Nguyên nhân là cách active các phần mềm ETABS, SAFE 2016, SAP2000 là sử dụng chức năng dùng thử và nó chỉ có thời hạn đến khoảng tháng 8/2017, mà hiện tại thời gian đã quá thời gian trên nên license không phù hợp.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy phần mềm vào một ngày trước 8/2017 bằng tool runasdate

Download Runasdate gia hạn sử dụng phần mềm CSI SAFE, Etabs, SAP2000

dh

Download Runasdate 32bit

download      link dự phòng

Download Runasdate 64bit

download      link dự phòng

password nếu có vietcomputer

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây để khắc phục lỗi license trên phần mềm SAP2000 v19 hay SAFE 2016, Etabs 2016.

Xem video hướng dẫn active phần mềm SAP2000

 

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================