Ebook quản trị mạng windows server 2012

Ebook quản trị mạng windows server 2012

Bộ tài liệu học quản trị mạng windows server 2012 tiếng việt và tiếng anh

Ebook quản trị mạng windows server 2012

Nội dung tài liệu tiếng việt bao gồm

Phần 1

 • TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2012.
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY.
 • CẤU HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN ACTIVE DIRECTORY
 • LÀM VIỆC CÙNG POWERSHELL
 • NETWORK MONITOR
 • CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP
 • CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DNS
 • CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IPV6
 • CẤU HÌNH QUẢN LÝ Ổ ĐĨA
 • PHÂN QUYỀN VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU
 • TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH GROUP POLICY

Phần 2

 • TRIỂN KHAI WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES (WDS)
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS)
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY (TIẾP)
 •  CHÍNH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
 • CẤU HÌNH MAP NETWORK DRIVE , MAP PRINTER BẰNG VBSCRIPT
 • CẤU HÌNH FOLDER REDIRECTION
 • TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ VPN SERVER
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ NETWORK POLICY SERVER
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ NETWORK ACCESS PROTECTION
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ FILE SERVICES
 • CẤU HÌNH MÃ HÓA FILE , AUDITING NÂNG CAO
dh

Phần 3

 • TRIỂN KHAI CẤU HÌNH DỊCH VỤ MẠNG NÂNG CAO
 • TRIỂN KHAI CẤU HÌNH FILE SERVICES NÂNG CAO
 • TRIỂN KHAI CẤU HÌNH DYNAMIC ACCESS CONTROL
 • TRIỂN KHAI CẤU HÌNH AD DS NÂNG CAO
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY RIGHTS MANAGEMENT SERVICES
 • TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DIRECT ACCESS SERVER
 • TRIỂN KHAI NETWORK LOAD BALANCING
 • TRIỂN KHAI FAILOVER CLUSTERING
 • SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU SỬ DỤNG WINDOWS SERVER BACKUP.

Link download Ebook MCSA 2012

Link mega Download

Link google Download

Link Mshare Download

MCSE 2012 infrastructure 70 – 413

Link google Download

MCSE 2012 infrastructure 70 – 414

Link google Download

Nội dung tài liệu tiếng anh bao gồm

 • 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012
 • 70-411 Administering Windows Server 2012
 • 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • 70-417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Link download Ebook tiếng anh học quản trị mạng windows server 2012

Nếu link tải bị hỏng các bạn vui lòng để lại comment để mình update lại link. Xin cảm ơn.

Nếu thấy thích vui lòng rating 5* nhé.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================