V-Ray Next 4.30.23 for Unreal 4.21-25

Download VRay Next ADV 4 for Unreal

V-Ray Next 4 for Unreal

Unreal Engine 4 is a suite of integrated tools for game developers to design and build games, simulations, and visualizations.

Unreal Engine 4 đã được rất nhiều chuyên gia đánh giá phần mềm bầu chọn là một trong những phần mềm phát triển game tốt nhất trên thế giới.

Vray Next for Unreal là trình rendered mới nhất hiện nay của hãng chaos group dành cho Unreal Engine 4, Vray Next được đánh giá là chương trình render mạnh mẽ nhất hiện nay, hỗ trợ trong rất nhiều ứng dụng thiết kế đồ họa như Sketchup, 3ds max, maya, cinema, rhinoceros, MODO,…

Download V-Ray Next ADV 4 for Unreal

tải VRay Next 4 for Unreal

dh

V-Ray Next 4.30.23 for Unreal 4.21-25

Download

V-Ray Next v4.30.00 ADV for Unreal 4.21-22-23

Download

password: thuthuat-phanmem.top

install VRay 4 for Unreal

see the readme file

Cài đặt V-Ray Next v4.30.00 ADV 

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Epic Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Epic Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin\plugins )

Done

Cài đặt V-Ray Next v4.12.01

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Epic  Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Epic Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin\plugins )

Done.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================