uTorrent Pro 3.5.5

Download uTorrent Pro 3.5.55 Multilingual

uTorrent

Phần mềm uTorrent là một trong những phần mềm tốt nhất để tải xuống các tệp của bạn từ torrent. Phần mềm này có thể tải xuống các tệp torrent ở tốc độ cao.

Trong uTorrent, bạn có thể dừng tải xuống và tiếp tục bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể tải xuống nhiều tệp cùng nhau hoặc xem các phần đã tải xuống của torrent trong khi tải xuống video mà không cần tải xuống hoàn tất

Download uTorrent Pro 3.5.5 

dh

uTorrent Pro 3.5.5

password: 2020

Cài đặt uTorrent Pro 3.5.5

Cài đặt phần mềm xong đóng lại, không mở phần mềm( nhớ bỏ check ô mở phần mềm khi cài đặt hoàn tất)

Copy toàn bộ file trong thư mục Pro vào

C\Users\%UserName%\AppData\Roaming\uTorrent

xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================