IDM UEStudio 21.00.0.90/ Portable

Download IDM UEStudio 21

IDM UEStudio

UEStudio được xây dựng dựa trên trình soạn thảo văn bản tốt nhất thế giới, UltraEdit và cung cấp các tính năng bổ sung cho các nhóm và nhà phát triển – như tích hợp deep Git. Bạn có thể sao chép, kiểm tra, cập nhật, cam kết, đẩy / kéo và nhiều thứ khác trực tiếp từ bên trong UEStudio để quản lý kho Git của bạn.

UEStudio bao gồm tất cả các tính năng của trình soạn thảo văn bản UltraEdit mạnh mẽ cộng với hỗ trợ riêng cho hơn 30 trình biên dịch phổ biến bao gồm Microsoft Visual C ++, Java, GNU C / C ++, PHP và Perl và hơn 30 người khác. Nó bao gồm gỡ lỗi tích hợp, kiểm soát phiên bản VCS, duyệt lớp tích hợp, thông minh ngôn ngữ, chuyển đổi dự án.

IDM UEStudi0 2019 đi kèm với các tính năng xây dựng hàng loạt cũng như nhiều tính năng nâng cao khác

Download IDM UEStudio 21

Download IDM UEStudio 21

password: 2020

install IDM UEStudio

see the readme file

Xem file readme đính kèm