Telestream Wirecast Pro 14.2.1 windows / 14.1.2 macos

Download Telestream Wirecast Pro 14

Telestream Wirecast

Wirecast là một công cụ sản xuất phát video trực tiếp của Telestream. Nó cho phép người dùng tạo các chương trình phát sóng trực tiếp hoặc theo yêu cầu cho web

Wirecast is a live video streaming production tool by Telestream. It allows users to create live or on-demand broadcasts for the web.

Wirecast is a software video switcher, controlling real-time switching between multiple live video cameras, while dynamically mixing in other source media, such as QuickTime movies, music, audio and slides to create professional broadcast productions for live or on-demand distribution on the web.

Download Telestream Wirecast Pro 14

download Telestream Wirecast Pro 14

dh

Download Telestream Wirecast Pro 14 for windows

Download

Download Telestream Wirecast Pro 14 macos

Download

Password extract file: 2020

install Telestream Wirecast pro 14

view the readme file

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================