IBM SPSS Statistics 25.0 windows \ macOS

Phần mềm IBM SPSS Statistics 25

SPSS Statistics

Phần mềm thống kê SPSS là một gói phần mềm được sử dụng để phân tích thống kê theo lô và không theo lô có tính logic. Được phát triển từ lâu bởi SPSS Inc, và được tập đoàn IBM mua lại năm 2009. Phiên bản hiện hành được đặt tên chính thức là IBM SPSS Statistics

SPSS (Statistical Product and Services Solutions) về bản chất là một phần mềm thống kê, thông thường dùng trong nghiên cứu xã hội đặc biệt là trong tâm lý học, tiếp thị và xã hội học.

Ngoài ra SPSS còn được sử dụng trong nghiên cứu thị trường. SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện thân thiện cho người dùng trong môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

Chức năng chính của IBM SPSS Statistics

+ Nhập và làm sạch dữ liệu;

+ Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu;

+ Tóm tắt, tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng biểu bảng, đồ thị, bản đồ;

+ Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.

Một số ứng dụng chính của IBM SPSS Statistics

Những nội dung nói trên, SPSS có thể là đủ để giúp các nhà khoa học thực hiện việc xử lý số liệu nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu các mảng chuyên ngành khác nhau của mình, chẳng hạn

+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu tâm lý học tâm lý tội phạm, tâm lý học sinh-sinh viên…;

+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu xã hội học ý kiến của người dân trong việc xây dựng lại khu chung cư, thống kê y tế…;

+ Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu thị trường nghiên cứu và định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; sự hài lòng của khách hàng…;

+ Ứng dụng SPSS nghiên cứu đa dạng sinh học, trong phát triển nông lâm nghiệp…

Download IBM SPSS Statistics 25

Download IBM SPSS Statistics 25.0 windows \ macOS

password: thuthuat-phanmem.top

install SPSS Statistics 25

– Install app

– Copy and replace lservrc file to install dir

– Run app

OK