Download Splunk Enterprise 7.2.6

Download Splunk Enterprise 7.2.6

Splunk

Splunk là một phần mềm để thu thập Log, tìm kiếm, theo dõi và phân tích dữ liệu lớn do máy tạo ra, thông qua một giao diện web nhằm giải quyết nhiều bài toán khác nhau của các tổ chức, doanh nghiệp như trong việc giám sát, vận hành hệ thống, phân tích dữ liệu lớn (big data) do máy tạo ra, thông qua một giao diện web nhằm giải quyết nhiều bài toán khác nhau của các tổ chức, doanh nghiệp như trong việc giám sát, vận hành hệ thống, điều tra sự cố.v.v…

Phần mềm Splunk thu thập, đánh chỉ mục dữ liệu, tìm kiếm trong thời gian thực trong một kho lưu trữ dữ liệu có thể tìm kiếm, từ đó nó tạo ra các đồ thị, báo cáo, cảnh báo, biểu đồ

Download Splunk Enterprise 7.2.6

Download Splunk Enterprise 7.2.6

Tải phần mềm Splunk Enterprise 7, download Splunk Enterprise 7, phần mềm Splunk miễn phí,key active Splunk Enterprise 7

dh

Download Splunk Enterprise 7.2.6

Download    link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Splunk Enterprise 7.2.6

– Cài đặt Splunk Enterprise 7.2.6

– stop application services (‘Splunkd Service’)

– copy/replace all files from ‘patch’ folder to application bin folder (‘C\Program Files\Splunk\bin\’)

– start application services

– launch web application then login

– register application with supllied ‘splunkEnterprise.lic’

– click on ‘Settings | Licensing’

– click ‘Add license’ and point to supplied ‘splunkEnterprise.lic’

– click ‘Install’ and click ‘Restart Now’, application will restart

– disable autoupdate

notes default web access is http://localhost8000

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================