Download SilhouetteFX Silhouette v7.5.7 full free (windows \ MacOS)

Download SilhouetteFX Silhouette v7.5.7 full free

Phần mềm SilhouetteFX

SilhouetteFX bắt đầu như một công cụ rotoscoping cho ngành công nghiệp hiệu ứng hình ảnh. SilhouetteFX đã được mở rộng để bao gồm các khả năng hỗ trợ sơn, cong vênh và biến hình, chuyển đổi 2D sang 3D và các phương pháp làm mờ

Silhouette FX Silhouette là phần mềm phác thảo khung hình chuyển động từng khung hình được sử dụng trong sản xuất hậu kỳ. Silhouettefx v7 tiếp tục mang đến những công cụ tốt nhất cho ngành công nghiệp hiệu ứng hình ảnh. Được phát triển qua nhiều năm, Silhouette fx Silhouette  sẽ hỗ trợ bạn tối đa với tổng cộng 142 nút và hiệu ứng làm mờ, cong vênh, biến hình.

Download SilhouetteFX Silhouette v7.5.7 full free (windows \ MacOS)
SilhouetteFX Silhouette v7.5.7 for windows \ MacOS

Các tính năng SilhouetteFX Silhouette

 • Tổng hợp các thủ thuật và kỹ thuật
 • Hiệu quả tổng hợp cháy, nổ và khói
 • Công cụ cạnh để tô màu chính xác hoặc làm mờ cạnh của composite
 • Thế hệ mờ độc quyền
 • Hỗ trợ cho hình dạng mở hoặc đóng
 • Di chuyển, chia tỷ lệ, xoay, cắt, và góc hình dạng pin và nhóm hình dạng
 • Độ mềm của cạnh biến từng điểm
 • Chuyển động mờ thực tế
 • Bảo vệ các khu vực hình ảnh
 • Các công cụ độ sâu gradient đường chân trời, đường dốc, đường và đường hầm
 • Công cụ Alpha chuyển đổi kênh alpha được tạo bởi các nút Silhouette khác (zMatte, Power Matte, Roto, Paint, v.v.)
 • Và còn rất nhiều tính năng khác nữa.

SilhouetteFX  v7.5.7 RELEASED 10/11/19

Feature

MacOS 10.15 Compatibility
Silhouette 7.5.7 is now compatible with macOS 10.15.

Bug Fixes

Nudging After Using Reshape > Magnet Not Right
If you try to nudge after using Reshape > Magnet, the points snapped back to their previous locations.

Paint Undo Error
When creating a clone offset using Shift-drag and then leaving Shift pressed when initiating a new drag, an Undo error occurred.

Download SilhouetteFX Silhouette v7.5.7 full free

Tải phần mềm SilhouetteFX v7 miễn phí, download SilhouetteFX v7, SilhouetteFX v7 full free, key SilhouetteFX v7, license SilhouetteFX v7, cài đặt SilhouetteFX v7, sử dụng SilhouetteFX v7,  SilhouetteFX Silhouette v7, SilhouetteFX Silhouette 7, SilhouetteFX v7 for mac, SilhouetteFX v7 dành cho macos

 

Download SilhouetteFX Silhouette v7.5.7

Download     link dự phòng

Download SilhouetteFX Silhouette v7.5.4 macos

Download     link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt SilhouetteFX v7

Hướng dẫn cài đặt SilhouetteFX v7 windows

1. Install
2. Start the provided RLM server (or set it up as a service) to serve the sfx_server.lic
3. In the Silhouette Activation screen choose “Advanced options” and in the next step point
it to your license server with “[email protected]” (or whatever port and server you’re using)

When in doubt check the inlcuded manual.

NOTE Silhouette uses RLM v12. If you have a running RLM setup with an older version of RLM
you can replace that rlm binary with this newer v12 to serve your other RLM licenses.

Hướng dẫn cài đặt SilhouetteFX v7 MacOS

1. Install
2. Start the provided RLM server (or set it up as a service) to serve the sfx_server.lic
3. In the Silhouette Activation screen choose “Advanced options” and in the next step point
it to your license server with “[email protected]” (or whatever port and server you’re using)

When in doubt check the inlcuded manual.

NOTE Silhouette uses RLM v12. If you have a running RLM setup with an older version of RLM
you can replace that rlm binary with this newer v12 to serve your other RLM licenses.