Download RealVNC enterprise 6.7.4

Download RealVNC enterprise 6 

RealVNC

RealVNC là một phần mềm phục vụ công việc hỗ trơ người dùng từ xa sử dụng mạng internet, mạng LAN, người dùng có thể thực hiện các thao tác trên máy này như máy máy đang sử dụng, bạn có thể xem các chương trình, cài chương trình, thực hiện quản lý các ứng dụng, sử lỗi cho máy tính một cách dễ dàng.

RealVNC cũng giống như các phần mềm kết nối từ xa như teamviewer, ultraview hay anydesk, tuy nhiên RealVNC lại sử dụng được trong môi trường mạng LAN mà không cần có internet như những phần mềm kể trên

VNC được sử dụng rất nhiều để hỗ trợ người dùng trong môi trường doanh nghiệp, có thể triển khai trong môi trường workgroup hay cả môi trường domain. Hỗ trợ đa môi truong Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, HP-UX và AIX.

Hiện tại phiên bản realVNC 6.6.0 đã ra mắt, các bạn có thể tải RealVNC 6 về kèm key active miễn phí.

Download RealVNC enterprise 6

Download realvnc 6

dh

Download realvnc enterprise 6.7.4

password: 2020

install RealVNC 6

see the readme file

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Cài đặt RealVNC 6.6

Chạy file keygen trong thư mục active free để lấy key active

Sử dụng key để active RealVNC 6.6

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================