PSIM 9.1.4 full free

Download PSIM 9.1.4 full free

Phần mềm PSIM

PSIM là phần mềm mô phỏng được thiết kế đặc biệt để mô phỏng các mạch điện tử công suất, các hệ truyền động điện. Với khả năng mô phỏng nhanh, giao diện thân thiện dễ sử dụng và phân tích dạng sóng tốt

PSIM 9 là công cụ mô phỏng mạnh mẽ cho việc phân tích các bộ biến đổi điện tử công suất, thiết kế vòng điều khiển kín, và nguyên cứu các hệ thống truyền động điện.

Download PSIM 9.1.4 active free

PSIM gồm 3 chương trình

– PSIM Schematic Chương trình soạn thảo mạch nguyên lý, dùng để vẽ mạch cần mô phỏng (kết quả cho file với đuôi *.sch).

– PSIM simulator trình mô phỏng mạch nguyên lý (cho kết quả có đuôi là *.txt).

– SIMVIEW trình vẽ dạng sóng kết quả mô phỏng, phân tích sóng

Download PSIM 9.1.4

phần mềm PSIM 9.1.4, download PSIM 9.1.4

dh

Download PSIM 9.1.4 Professional x86

Download

Download PSIM 9.0.3.464 Professional x64

Download

password: thuthuat-phanmem.top

install PSIM 9

tuy phiên bản, chi tiết xem file readme đính kèm

1-copy “PSIM9.1.4_softkey” folder and “Register PSIM.reg” to any folder in your PC(like C\Program Files (x86))

2-in PSIM9.1.4_softkey folder find “PSIM.exe” and add Shortcut of that in your desktop

3-Double click “Register PSIM.reg” file to Register your copy of PSIM

4-Schematic password for v9 = psim2009MA1

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================