Download plaxis 3D 2013 full free

Download plaxis 3D 2013 full free

plaxis 3D

PLAXIS 3D is a powerful and user friendly FE package intended for 3D analysis of deformation and stability in geotechnical engineering and rock mechanics

PLAXIS 3D – phần mềm 3D phần tử hữu hạn, mô hình, phân tích ổn định, biến dạng và tương tác giữa kết cấu công trình và nền đất.

PLAXIS 3D 2013 is now available!

With this release of the new PLAXIS 3D software, the 3D PlaxFlow add-on module is now also available, allowing for flow-only calculations as well as fully coupled flow-deformation calculations, including transient boundary conditions

Download plaxis 3D 2013 full active free

Download plaxis 3D 2013

Tải phần mềm PLAXIS 3D 2013 miễn phí, download PLAXIS 3D 2013 active free, hướng dẫn cài đặt và active free PLAXIS 3D , phần mềm PLAXIS 3D full active free miễn phí

Đây là phiên bản 2013, mình sẽ liên tục cập nhật phiên bản mới khi có

Download PLAXIS 3D 2013

Download       link dự phòng

File active PLAXIS 3D 2013

Download

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt plaxis 3D 2013

Cài đặt phần mềm PLAXIS 3D 2013 với thông tin sau

  • User thuthuat phanmem top
  • Serial 5d64c9d5 bc5b6c0d 99e38b68

copy file trong thư mục fix tải về vào thư mục cài đặt

Ok xong