Download CSI PERFORM-3D v7.0.0 full free

Download CSI PERFORM-3D v7.0.0 full free

Phần mềm CSI PERFORM-3D

CSI PERFORM 3D là công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kháng chấn, động đất. Hỗ trợ các cấu trúc phức tạp, bao gồm cả kết cấu tường chịu các lực cắt rắc rối, có thể được phân tích phi tuyến sử dụng sự đa dạng của những trạng thái giới hạn trên nền chịu tác động của nhiều loại biến dạng.

download csi perform3d free

Mô hình dữ liệu có thể được nhập khẩu trực tiếp từ ETABS và SAP2000. Một yếu tố nhiều loại hình được hỗ trợ, bao gồm cả dầm,cột, thanh giằng, tường chắn, tám sàn, bộ giảm chấn dampers, và isolators.

Sự phân tích Phi tuyến (tĩnh học và/ hoặc động học) có thể được chạy trên cùng mô hình. Những loại tải trọng có thể được áp dụng trong bất kỳ chuỗi nào, như một tải trọng động đất theo sau bởi một chấn động (pushover).

PERFORM 3D cung cấp hiệu suất mạnh mẽ dựa trên khả năng thiết kế, và có thể tính toán nhu cầu, khả năng (sử dụng) theo tỷ lệ cho tất cả các thành phần giới hạn và tất cả trạng thái giới hạn. Đánh giá hiệu quả dựa trên ATC-40, FEMA-356 hoặc ATC-440 hoàn toàn tự động.

  • Thành phần kết cấu
  • Phân tích
  • Kiểm tra ứng xử
  • Đánh giá hiệu suất
  • Nhập và xuất

Download CSI PERFORM-3D v7.0.0 full free

tải phần mềm CSI PERFORM-3D v7 miễn phí, download PERFORM-3D v7 full free, key active PERFORM-3D v7, license PERFORM-3D v7 free, cài đặt PERFORM-3D v7, sử dụng PERFORM-3D v7

dh

Download CSI PERFORM-3D v7.0.0 full

Download    link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Cài đặt CSI PERFORM-3D v7

install the application.

Use applied keygen. A license file (lservrc) will be generated.

Copy it to the folder <installdir>\PERFORM-3D7\PERFORM-3D7\Program\

done

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================