Download Output Messenger 1.9.17 miễn phí

Download Output Messenger 1.9.17 active free miễn phí

Output Messenger 1.9.17

Output Messenger là gì?

Output Messenger là phần mềm cung cấp nhiều cách để nhắn tin tức thời, bao gồm trò chuyện riêng và nhóm, thư nội bộ, hội thoại thoại và video, chia sẻ máy tính từ xa, ghi chú và tạo lời nhắc, v.v.

Output Messenger là một phần mềm chát nội bộ theo mô hình server – client, một giải pháp tuyệt vời để bảo vệ dữ liệu được truyền qua mạng cục bộ hoặc VPN.

Phần mềm hỗ trợ đồng bộ các tin nhắn tức thì trên tất cả các thiết bị của bạn với cùng một tài khoản đăng nhập.

Output Messenger cho phép bạn chụp màn hình máy tính để bàn của bạn, chỉnh sửa hình ảnh và chia sẻ với đồng nghiệp của bạn ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng output messenger để làm việc nhóm, trao đổi công việc, hỗ trợ người dùng từ xa,…

Phần mềm cũng có thể bảo vệ cuộc trò chuyện chống lại mạng bên ngoài bằng cách mã hóa và tích hợp các ứng dụng yêu thích của bạn thông qua API.

Download Output Messenger 1.9.17 active free miễn phí

Những đặc điểm chính

  • gọi điện thoại và video
  • Chia sẻ máy tính từ xa
  • Chia sẻ tệp và trò chuyện nhóm
  • Màn hình clipper
  • Ghi chú và lời nhắc
  • Tích hợp với các ứng dụng thứ 3

Download Output Messenger 1.9.17 active free miễn phí

Phần mềm chát qua mạng nội bộ Output Messenger 1.9.17, download Output Messenger 1.9.17 active free, tải phần mềm Output Messenger 1.9.17 full active free, key Output Messenger 1.9.17, Output Messenger 1.9.17 active free

Download Output Messenger 1.9.17 active free

Đã update phiên bản Output Messenger 1.9.33 mới nhất, các bạn có thể tải bản tại đây Download Output Messenger 1.9.33

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Output Messenger 1.9.17

Cài đặt Output Messenger 1.9.17

Copy file patch vào thư mục cài đặt Output Messenger 1.9.17

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Chạy file patch với quyền admin

Nhấn vào patch => ok xong