Download OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d full free

Download OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d full free

OptiCut Pro-PP Drillings

OptiCut một sản phẩm của hãng Wood Designer Ltd, nổi tiếng với phần mềm PolyBoard 7. OptiCut là một phần mềm tối ưu hóa bảng cắt và hồ sơ được phát triển trên cơ sở các thuật toán đa nhân, đa dạng và đa nhân mạnh mẽ.

OptiCut là phần mềm tối ưu hóa bảng điều khiển và cấu hình, dựa trên thuật toán đa phương thức, đa dạng và đa vật liệu mạnh mẽ. OptiCut có hướng hạt, cắt cắt, cạnh mạ và cắt trước, cổ phiếu và ngã có thể tái sử dụng, quay vòng bảng và nhãn tham số.

Các chức năng nhập và xuất của OptiCut tương thích với tất cả các bảng tính chính (MicroSoft Excel, v.v.) và với hầu hết các phần mềm thiết kế tủ (PolyBoard, TopWood, Obvie, KitchenDraw, v.v.). Post_Processor phổ quát của OptiCut tương thích với hầu hết các máy cưa CNC.

Download OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d full free
Download OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d full free

Các tính năng chính của OptiCut Pro-PP

  • Có 6 mô hình khác nhau để tối ưu hóa và cắt CNC
  • Chứa danh sách các loại tài liệu cho bảng và hồ sơ
  • Có khả năng sử dụng các cài đặt thích hợp cho các loại vật liệu khác nhau
  • Khả năng xác định các cạnh và hiển thị thời gian của các trang
  • Tạo báo cáo của tất cả thông tin và cài đặt được thực hiện
  • Có khả năng tự động thiết lập bố trí trang để sử dụng tốt hơn các vật liệu và giảm thiểu ném
  • Tạo tập tin ở định dạng tương thích với máy CNC

Download OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d full free

tải phần mềm OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d miễn phí, download OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d, OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d full free, key active OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d, cài đặt OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d, license OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d free, hướng dẫn sử dụng OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d, OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d, OptiCut Pro-PP 6.25d, OptiCut 6.25d

OptiCut (Pro-PP Drillings) 6.25d Multilingual

Download

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Phần mềm PolyBoard Pro-PP 7.01m full

Hướng dẫn cài đặt OptiCut Pro-PP Drillings 6.25d

Tắt hết các chương trình diệt virus khi chạy app

1- chép đè thư mục lang  vào thư mục cài đặt

2- Copy file loader vào thư mục cài đặt, luôn chạy file loader để sử dụng app