Download QSR NVivo 10.0.638

Download QSR NVivo 10

NVivo 10

NVivo 10 là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 10 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

Download NVivo 10

dh

Download NVivo 10.0.638 SP6

Password Extact file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install NVivo 10

see the readme file

cài đặt phần mềm NVivo 10

Copy file trong thư mục Fix vào thư mục cài đặt

Chạy file active với quyền admin để active

xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================