Download Minitab 20.3 Multilingual

Download Minitab 20.3 Multilingual

Minitab

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST.

Minitab giúp các công ty và tổ chức phát hiện xu hướng, giải quyết vấn đề và khám phá những hiểu biết có giá trị về dữ liệu bằng cách cung cấp một bộ công cụ học tập, phân tích thống kê và cải tiến quy trình toàn diện và tốt nhất. Kết hợp với tính dễ sử dụng vô song, Minitab giúp đơn giản hơn bao giờ hết để có được những hiểu biết sâu về dữ liệu

Xem thêm tại đây http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/whats-new/

Download Minitab 20.3 Multilingual

dh

Download Minitab 20.3 Multilingual

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install Minitab

see the readme file

Tùy phiên bản, vui lòng đọc file readme đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================