Download MindGenius 2019 full free

Download MindGenius 2019 full free

MindGenius

MindGenius là một ứng dụng ấn tượng cho phép bạn tạo các bản đồ ý tưởng kinh doanh phức tạp và lên kế hoạch cho các chiến lược, nhiệm vụ, dự án cũng như các sự kiện với ứng dụng rất mạnh mẽ này. Nó cho phép bạn tạo các bản đồ gốc nhưng nó cũng cung cấp nhiều mẫu, được sắp xếp theo các danh mục có liên quan.

MindGenius 2019 có thể thay đổi bố cục bản đồ để hiển thị thông tin cần thiết và có nhiều bố cục khác nhau để chọn từ sơ đồ, phác thảo, ái lực, biểu đồ và phễu. Bạn cũng có thể mở rộng cũng như ký hợp đồng với nhiều chi nhánh khác nhau và gán nhiều loại thông tin cho từng loại.

MindGenius 2019
MindGenius 2019

Download MindGenius 2019 full free

Tải phần mềm MindGenius 2019 miễn phí, download MindGenius 2019, hướng dẫn sử dụng MindGenius 2019, cài đặt MindGenius 2019, key active MindGenius 2019, MindGenius 2019, MindGenius 2019 portable, MindGenius business 2018

Download MindGenius 2019 v8.0.1.7175.rar

Download MindGenius Business 2018 v7.0.1.6969 Portable.rar

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt MindGenius 2019

Cài đặt phần mềm

Copy file patch vào thư mục cài đặt

Chạy file patch với quyền admin để active