MedCalc 20.010 Multilingual + portable

Download MedCalc 20

MedCalc

MedCalc là phần mềm thống kê trong y học. Medcalc được ứng dụng đặc thù trong nghiên cứu y học.

Medcalc có dung lượng nhỏ, dễ cài đặt. Việc thực hiện với cửa sổ thao tác trực quan, dễ hiểu.

Kết quả phân tích số liệu cho ra các bảng, biểu đồ rõ ràng, màu sắc đẹp, có thể cắt dán dễ dàng vào các trang nghiên cứu khoa học hoặc luận văn, luận án.

Medcalc 19 còn cho phép thực hiện các test thống kê trực tiếp từ các bảng trình bày trong luận văn, luận án, rất hữu ích cho các nhà phản biện muốn kiểm tra tính chính xác của các kết quả này. Đây là một tiện ích của chương trình medcalc mà không phải phần mềm xử lý số liệu nào cũng có được.

Download MedCalc 20

Download MedCalc 20 Multilingual

Download

Download MedCalc 19.8.0 Multilingual + portable

Download

Password extract file: 2020

install MedCalc 19

view the readme file

Tắt kết nối internet

Cài đặt phần mềm MedCalc 19

Chạy file keygen để tạo key active MedCalc 19

Ok xong

Sử dụng Folder Firewall Blocker để chặn file MedCalc.exe

Download Folder Firewall Blocker