Download mdaemon 13.0.5 full free

Download mdaemon 13.0.5 full free

mdaemon 13

Mdaemon là một phần mềm mail server dành cho doanh nghiệp, với sự gọn nhẹ dễ cấu hình, không yêu cầu cao về câú hình phần cứng, có thể chạy trên windows server hoặc windows client

Mdaemon 13 là một phiên bản ra mắt đã khá lâu tuy nhiên nhiên nó vẫn có đầy đủ tính năng đáp ứng nhu cầu sử dụng email của doanh nghiệp.

Hiện tại phiên bản mới nhất là mdaemon 19 các bạn có thể tải về miễn phí tại đây Download mdaemon 19

mdaemon 13.0.5

Download mdaemon 13.0.5 full active free

Phần mềm mdaemon 13.0.5 active free, download mdaemon 13.0.5 full active free, key mdaemon 13.0.5, keygen active mdaemon 13.0.5, mdaemon 13.0.5 active free, mail server mdaemon 13.0.5

Download mdaemon 13.0.5

Download

Keygen active Mdaemon 13

Download

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt mdaemon 13.0.5

Cài đặt mdaemon 13.0.5

Chạy file patch để active

Ok xong