Download MathType v7.4.4.516 mới nhất for windows / MacOS

Download MathType v7.4.4.516 for wi ndows / MacOS

MathType 7

Mathtype là phần mềm chèn công thức toán học một cách dễ dàng vào văn bản word, excel,… Hiện tại các phần mềm office chưa hỗ trợ soạn thảo các công thức toán học phức tạp do đó chúng ta phải sử dụng các tiện ích phần mềm thứ 3 như MathType

MathType 7 là phiên bản mới nhất hiện nay, cài tiến một số tính năng và khắc phục lỗi, hỗ trợ tốt hơn với phần mềm office mới nhất như microsoft office 2019. Các bạn có thể tải miễn phí phần mềm MathType 7.4.1 tại đây

MathType 7.4.2 for windows / MacOS

Các tính năng của MathType 7

 • Tích hợp trực tiếp với các ứng dụng Microsoft Word , PowerPoint và Apple
 • Phím tắt tăng tốc độ chèn biểu tượng và mẫu chỉ bằng bàn phím
 • Tùy chỉnh các phím tắt để căn chỉnh cách bạn sử dụng
 • Tùy chỉnh kiểu dáng của các công thức phông chữ, kích thước, khoảng cách
 • Viết công thức một cách nhanh chóng sử dụng chữ viết tay
 • Gõ công thức bằng ngôn ngữ soạn thảo Tex hoặc LaTeX
 • Chỉnh sửa font chữ, màu sắc…của các công thức
 • Lưu lại ác công thức thường hay sử dụng
 • MathType làm việc với hơn 800 ứng dụng phần mềm, web
 • Kéo công thức thường dùng của bạn vào thanh công cụ
 • Nhập Custom Speech Text cho các biểu thức bạn muốn đọc
 • Viết LaTeX trực tiếp trong Word và chuyển đổi nó thành công thức
 • Xuất các công thức sang EPS, GIF, WMF, PDF

Download MathType 7 kèm key active miễn phí

Phần mềm soạn công thức toán học MathType 7.4.2, download mathtype mới nhất mathtype 7.4.2, key mathtype 7.4.2, mathtype 7.4.1 for mac, key active mathtype 7.4.2, mathtype 7.4 for mac, mathtype v7, mathtype v7 for mac, mathtype v7 dành cho macos

Download mathtype v7.4.4.516 for windows

Download      link dự phòng

Download mathtype 7.4.2.480 portable không cần cài đặt

download    link dự phòng

Download mathtype 7.4.2. for mac

download    link dự phòng

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt MathType 7

Cài đặt và sử dụng key đính kèm để active

Nếu key không thể active thì sử dụng file Patch trong thư mục [email protected]

Copy file patch vào thư mục cài đặt và chạy với quyền admin  để actived