MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

MAMP

MAMP là một ứng dụng tạo Localhost nhằm giúp các Dev kiểm tra hoạt động của website trước khi đưa lên hosting hay web server.

MAMP Pro là phần mềm tạo localhost trên MacOS tốt nhất hiện nay với nhiều tính năng hữu ích giúp bạn có thể phát triển website dùng ngôn ngữ PHPMySQL ngay trên macos.

MAMP pro 5 for macos

Download MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

Tải phần mềm MAMP Pro

dh

MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

password: 2020

Cài đặt MAMP pro 5

Xem file readme đính kèm

Phần mềm tự động active, các bạn chỉ việc cài đặt và sử dụng

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================