SideFX Houdini FX 18.5.563 (x64)

Download SideFX Houdini FX 18.5

SideFX Houdini FX

SideFX Houdini FX là phần mềm khá mới trong lĩnh vực VFX, và ngày càng được chú ý nhiều bởi những nhà làm VFX chuyên nghiệp,

Đây là một phần mềm làm kỹ xảo 3D cực kỳ ấn tượng, SideFX Houdini FX có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng video , mô hình nhân vật, mô hình hóa các đối tượng ba chiều, công cụ mạnh mẽ Rigging, mô hình hóa, NURBS, ánh sáng

Hiện tại đã có phiên bản Houdini FX 18 các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Download Houdini FX 18

SideFX Houdini FX 18, phần mềm Houdini FX 18

Download SideFX Houdini FX 18.5.563 (x64)

Download

Password extract file: 2020

install Houdini FX 18

view the readme file

unrar to a temp directory
2. Start installation

BEFORE STARTING HOUDINI

3. Stop HoudiniLicenseServer (from services)

4. Copy sesinted.exe from Crack dir to c:\windows\system32 (overwrite)

5. Start HoudiniLicenseServer (from services)

6.Licensing:
Launch the License Administrator. In the Server Information tab you will find your Server Name & Server Code

Launch Houdini Keygen
Enter your Server Name & Server Code  and generate your license keys …

Go back to the License Administrator

Select File/Manually Enter Keys…

Copy paste the keys you generated, 5 by 5 .

Key string #1 should be SERVER your_server_name server_code …..

Note : Install the “other keys to play with” at your own risk, those are mainly for dev and debug … so Make sure you installed the License keys first