Download GoodSync Enterprise 10.10.19.5 miễn phí

Download GoodSync Enterprise 10 full

GoodSync Enterprise

GoodSync Enterprise là phần mềm sao lưu và đồng bộ hóa file tự động giữa các thư mục trên máy tính hay qua mạng với nhau, Tự động đồng bô, sao lưu các tệp của bạn vào nơi khác nhanh chóng đơn giản

GoodSync cung cấp cho bạn một cách dễ dàng, an toàn và đáng tin cậy để tự động đồng bộ hóa và sao lưu tài liệu, phim ảnh, ảnh , nhạc và các tệp khác của bạn.

GoodSync cung cấp một bộ công cụ và các tùy chọn cho tự động hóa sao lưu và đồng bộ hóa, giúp bạn tránh được tai hoạ và ngăn ngừa mất dữ liệu bằng cách thực hiện sao lưu và đồng bộ hóa các tệp hoặc thư mục quan trọng theo định kỳ và tự động.

Download GoodSync Enterprise 10.10.18.8 miễn phí
Download GoodSync Enterprise 10.10.18.8 miễn phí

Các tính năng chính của GoodSync Enterprise

 • Nâng cao tập tin và bộ lọc
 • Giám sát thời gian thực nâng cao
 • Tự động sao lưu các tập tin cũ
 • Chỉ sao chép tập tin sửa đổi cụ thể
 • Bộ đếm cho mỗi cấp
 • Dễ dàng và hiển thị linh hoạt
 • Đồng bộ hóa nhanh nhiều thiết bị
 • Báo cáo về hành động và thay đổi
 • Đồng bộ hóa tệp siêu linh hoạt
 • Sao chép thuộc tính tệp và ACL
 • Hỗ trợ FTP, SFTP, WebDAV, S3, v.v …
 • Đồng bộ hóa với thiết bị Android
 • Các công việc thẻ cho ổ đĩa rời
 • Xem và trực quan các thay đổi
 • Có thể sao chép các tập tin bị khóa, và nhiều hơn nữa.

Các tính năng mới trong GoodSync 10

 • Giao diện trực quan hiện đại mới
 • Hộp thoại trình duyệt và các tùy chọn mới
 • Thay đổi phân tích sau Tùy chọn
 • Sửa lỗi và cải tiến khác

Download GoodSync Enterprise 10 full

Tải phần mềm GoodSync 10, download GoodSync Enterprise 10 active free, phần mềm GoodSync Enterprise 10 miễn phí, key active GoodSync Enterprise 10, hướng dẫn sử dụng GoodSync

Download GoodSync.Enterprise.10.10.19.5

Download GoodSync.Enterprise.10.10.19.5 (link dự phòng)

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt GoodSync Enterprise 10

Cài đặt phần mềm

Copy “fix-gsync-v10.exe” thư mục cài đặt, chạy lên với quyền admin

Chạy file UserReg.reg

Ok xong