Download EViews Enterprise edition 11.0 Build 2019-06-04 full free

Download EViews Enterprise 11.0 full free

Phần mềm EViews

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. Phần mềm được xây dựng bởi Quantitative Micro Software (QMS)

EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng, các chức năng chính là phân tích dữ liệu, chuỗi thời gian và dự báo. Dữ liệu trong EViews được lưu trữ theo định dạng độc quyền, tuy nhiên input và output có hỗ trợ cho nhiều định dạng của các phần mềm khác như Excel, PSPP/SPSS, DAP/SAS, Stata, RATS và TSP.

Eviews có thể truy cập dữ liệu qua ODBC. Gretl có thể mở được các tệp dữ liệu của Eviews.

Các chức năng chính của EVIEW

EVIEW được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng nhưng chuyên về kinh tế lượng hơn. Nếu đề tài nghiên cứu có sử dụng số liệu thứ cấp là số liệu có sẵn được thu thập theo thời gian ( dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc vừa thu thập theo thời gian vừa thu thập theo từng thời điểm ( dữ liệu bảng) thì việc sử dụng phần mềm EVIEWS là phù hợp hơn cả.

Những chức năng chính của EVIEWS gồm

– Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng

– Thống kê mô tả dữ liệu

– Phân tích sự tác động của các yếu tố này lên các yếu tố khác

– Dự báo cho yếu tố cần  nghiên cứu ( ví dụ như dự báo giá xăng dầu, nhu cầu năng lượng, giá vàng,…)

Download EViews Enterprise edition 11 full free

Tải phần mềm EViews Enterprise 11 miễn phí, download EViews Enterprise 11, hướng dẫn sử dụng EViews 11, cài đặt EViews 11, key active EViews 11, license EViews 11 free, EViews Enterprise edition 11, EViews 10 full free

EVIEW Enterprise Edition 11.0

Price of v11.0 x64 is 20 usd

contact

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/1software.link

Hoặc inbox trực tiếp cửa sổ chát trên website

Download Phiên bản cũ hơn

EViews 10.0 Enterprise Build 15.05.2018×86.rar

EViews 10.0 Enterprise Build 15.05.2018×64.rar 

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Cài đặt EViews Enterprise edition 10

Install Software

Input “demo” in serial and any Name

install update

Run Patch as Administrator => click patch

If you update the Software, re-run the Patch