Download DevExpress Universal 20.2.3

Download DevExpress Universal for .NET

DevExpress Universal

DevEpress là một công cụ hết sức hữu dụng, cung cấp rất nhiều control trong Visual Studio. DevExpress không chỉ giúp thiết kế winform hay website đẹp hơn mà còn giúp cho việc lập trình được dễ dàng hơn, ta có thể thấy rõ nhất là trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu.

DevEpress Universal  bao gồm hơn 600 UI Controls, nền tảng tạo báo cáo Reporting Platform, DevExpress Dashboard, eXpressApp Framework, CodeRush for Visual Studio và hơn thế nữa.

DevEpress Universal là gói phát triển phần mềm toàn diện nhất của Developer Express Inc

Download DevExpress Universal for .NET

dh

Download DevExpress Universal 20

Download

Download DevExpress Universal 19

Download

Download DevExpress Universal 18

Download

password unrar: 2020

Install DevExpress Universal

see the readme file

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================