Download CrossOver pro 18 miễn phí

Download CrossOver pro 18 active free miễn phí

CrossOver pro

CrossOver Pro cho phép bạn cài đặt các chương trình thông dụng của Window lên Mac OS. Các ứng dụng này sẽ chạy như các ứng dụng được viết dành cho Mac.

Chúng ta biết rằng hệ sinh thái ứng dụng cho windows rất lớn, có rất nhiều ứng dụng trên windows mà macos lại không hỗ trợ, hoặc không hỗ trợ mạnh mẽ như phiên bản của windows. Và do đó để sử dụng các phần mềm cho windows trên macos chúng ta có thể dùng phần mềm tạo máy ảo như vmware fusion hay Parallels Desktop, hoặc cài windows song song với macOS

Nhưng với CrossOver Pro bạn không cần khởi động lại mac, không cần sử dụng máy ảo, không cần Windows bạn vẫn có thể sử dụng các phần mềm cho windows để làm việc

Download CrossOver pro 18 active free miễn phí

Download CrossOver pro 18 active free miễn phí

download CrossOver Pro, CrossOver Pro 18, CrossOver Pro 17, CrossOver Pro16,  CrossOver Pro 18 active free, CrossOver Pro 17 active free, CrossOver Pro16 active free, CrossOver Pro 12, CrossOver Pro 13, CrossOver Pro14, CrossOver Pro15

Download CrossOver 18 full active free

Download    link dự phòng

Download CrossOver Pro old version 

CrossOver 13.1

CrossOver 14.1.6

CrossOver 15.1

CrossOver 15.3.1

Hướng dẫn cài đặt và active free CrossOver pro

Cài đặt và sử dụng miễn phí, phần mềm đã được active