Download AutoCAD Civil 3D 2016

Download AutoCAD Civil 3D 2016

AutoCAD Civil 3D

Autodesk autocad Civil 3D là một phần mềm thiết kế hạ tầng cho các công trình cơ sở hạ tầng, cống ngầm và thủy lợi. Với những tính năng chuyên về thiết kế cơ sở hạ tầng bao gồm các sản phẩm san nền, cấp thoát nước, giao thông, v.v..

autocad civil 3d 2016 system requirements

System requirements for AutoCAD Civil 3D 2016
ProcessorMinimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
Memory4 GB RAM (minimum) 8 GB RAM (recommended)
Display Resolution1280 x 1024 (1600 x 1200 or higher recommended) with True Color

Download AutoCAD Civil 3D 2016

Download autodesk civil 3d 2016

password 2020

install Autodesk Civil 3D 2016

Cài đặt với bộ key sau

  • Serial 666-696969696
  • product key 237H1

Việc cài đặt và active free autodesk civil 3D 2016 tương tự như các phần mềm khác của hãng autodesk 2016, các bạn có thể tham khảo bài viết sau hướng dẫn active phần mềm autocad civil 3D 2016